Statystyki

  • Odwiedziło nas: 110495 osób
  • Do końca roku: 102 dni
  • Do wakacji: 275 dni

Kalendarium

Środa, 2017-09-20

Imieniny:

Eustachego, Faustyny

Jesteś tu: » Strona główna » Innowacja pedagogiczna

 

 INNOWACJA   PEDAGOGICZNA

,, Dziecko jest samodzielne"

 

I. Zakres organizacyjny  inowacji pedagogicznej

 

Autorki  innowacji :  Kopeć Dorota

                             Sobolewska  Elżbieta

                             Straszko  Barbara

 

Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna

Zakres innowacji: innowacją zostanie objęte całe przedszkole tj. 125 dzieci z pięciu grup wiekowych (3,4,5-latki)

Jakich zajęć edukacyjnych dotyczy innowacja: innowacja będzie dotyczyła wybranych zajęć edukacyjnych oraz czynności samoobsługowych realizowanych w ramach podstawy programowej poszerzając je o treści zawarte w programie innowacji.

Obszar tematyczny innowacji: innowacja obejmować będzie działania w zakresie usprawniania samoobsługi dziecka oraz prawidłowego posługiwania się przyborami do zajęć plastycznych. Obejmuje również warsztay kulinarne skierowane na samodzielność dzieci w przygotowaniu prstych posiłków i deserów.

Przewidywany czas realizacji innowacxji: od 1 wrzesnia 2015r. do 30 czerwca 2016r.

 

II. Zakres merytoryczny innowacji pedagogicznej

 

Źródło działań innowacyjnych, w tym wyniki diagnozy poprzedzającej wprowadzenie innowacji:tworząc innowację pedagogiczną ,,Dziecko jest samodzielne" wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców, mając jednoczesnie świadomość, że jednym z najważniejszych oboiwiązków nauczyciela przedszkola jest dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz umożliwienie im jak najłagodniejszego przejścia z przedszkola do szkoły. W zwiążku ze zmianami w edukacji oraz koniecznością podjęcia obowiązku szkolnego przez  sześciolatki, dziecko idące do szkoły musi wcześniej  osiągną dojrzałość szkolną, szybciej wejść w rolę ucznia i prędzej stać się samodzielnym. Źródłem inspiracji powastania innowacji ,,Dziecko jest samodzielne" jest dotrzymanie kroku zachodzacym zmianom w edukacji oraz podniesienia rezultataów własnej pracy  z dzieckiem w zakresie skutecznego wdrażania go do samodzielności.

 

Opis nowatorskich rozwiążań programowych, metodycznych, organizacyjnych: głównym celem innowacji jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie samoobsługi i zdrowego odżywiania oraz zdobywanie sprawności potrzebnych do uzyskania samodzielności i samowystarczalności. Myślą przewodnią tego programu jest zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynnosci samoobsługowych w obszarach: higieny osobistej, spożywania i samodzielnego przygotowywania  posiłków, ubierania i zdejmowania odieży, posługiwanie się przyborami plastycznymi. Poza konkretnymi czynnościami samoobsługowymi dziecko wykonuje inne towarzyszące im czynnosci, które tworzą sekwencję kroków składajacych się na określoną umiejetniość w danym zakresiue. I tak np. samodzielne mycie rąk to sekwencja nastepujących czynności:wejście do łazienki, zapalenie światła, podciagnięcie rękawów, odkręcenie kranu, namydlenie rąk , robienie pianki, spłukanie rąk, otrzepanie rąk z wody nad zlewem,zakręcenie kranu, wytarcie rąk w sój ręcznik, opuszczenie rekawów, zgaszenie światła, wyjście z łazienki. Skracanie sekwencji znacznie ogranicza u dziecka rozwój samodzielności. Dlatego założeniem programu jest opanowanie przez dzieci  czynności samoobsługowych   z wykonywaniem  jak największej ilości czynności dodatkowych tworzących sekwencję.

Nowatorstwo w obszarze programowym będzie polegało na właczeniu w działania edukacyjne warsztatów kulinarnych podczas których dzieci będą nie tylko poznawałay zasady zdrowego i racjonalnego żywienia ale będą mogły samodzielnie przygotować sobie prosty posiłek lub deser. Przy współpracy z intendentką oraz kucharkami planyjemy wlączyć przedzkolaki w przygotowywanie sobie prostych posiłków  zaplanowanych w jadłospisie przedszkolnym. Raz w dekadzie zostanie zaplanowane śniadanie, deser lub surówka, którą dzieci same sobie przyrzadzą lub skomponują a potem zjedzą.

Nowatorstwo  innowacji w obszarze metodycznym będzie polegało na zdobywaniu kolejnych umiejętności w formie sprawności, odznaczanych na wspólnej, tablicy sprawności przedszkolaka ,,Wiem, potrafię" oraz uzyskaniem przez każde dziecko na koniec roku odznaki ,,Jestem samodzielny". W pracy nad umiejętnościami samoobsługowymi ważne jest, aby  wiedzieć co dziecko powinno osiągnąć w danym przedziale wiekowym. Dlatego stworzone zostały Obszary sprawności realizowane w zakresie samodzielności  dla dzieci 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich oraz indywidualna karta diagnozująca opanowane przez dziecko umiejętności samoobsługowe, która pozwoli również nauczycielowi monitorować opanowane przez dziecko umiejętności zarówno  w zakresie samoobsługi jak   i samodzielności.

 

Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych:  do ewaluacji innowcji ,,Dziecko jest samodzielne" zostaną wykorzystane : obserwacje dzieci prowadzone przez nauczycieli we wszystkich grupach i  przy każdej nadarzającej się okazji, indywidualne karty diagnozujące umiejetności dzieci, grupowe tablice sprawności przedszkolaka, ankiety dla rodsziców i nauczycieli oceniajace  innowację. Z przebiegu innowacji prowadzona jest dokumenytacja fotograficzna. Analkizę i weryfikację zgromadzonych informcji przeprowadzą autorki innowacji po zakończeniu jej realizacji. Wyniki końcowe ewaluacji posłużą do sporządzenia raportu końcowego oraz porównania zawartych w inniawcji celów z rezultatami. Raport wraz z wnioskami zostanie przedstawiony nauczycielom na Radzie Pedagogicznej i  rodzicom oraz  zostanie  wykorzystany do badania losów absolwenta.