Statystyki

 • Odwiedziło nas: 110494 osób
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 275 dni

Kalendarium

Środa, 2017-09-20

Imieniny:

Eustachego, Faustyny

Jesteś tu: » Strona główna » Edukacja regionalna

Przedszkole nr 102 Wrocław, ul. Litomska 11

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ

 

 

 

 

 

„WROCŁAWSKA PRZYGODA JASIA  I MAŁGOSI ”

 

 

 


 

 „ Istotą edukacji regionalnej jest powrót do domu,

do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka,

 a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej”.

   Kazimierz Kossak- Główczewski

 

Wstęp :

 

Edukacja regionalna jest ważnym etapem w wychowaniu małego dziecka. Edukacja regionalna jest szansą naturalnego dorośnięcia człowieka od małej, lokalnej, regionalnej społeczności do obywatela „Wielkiej Ojczyzny”. Edukacja regionalna pomaga znaleźć odpowiedź  na ważne pytania : „Kim jestem ?, Skąd pochodzę?,  „Jak mam  żyć?”.

            Poznanie korzeni i tradycji swojej rodziny, rodzinnej miejscowości i jej okolic/ bliskich dziecku/ powinno odbywać się od wczesnego dzieciństwa, już w najmłodszych grupach przedszkolnych. Praca z dzieckiem zakłada  systematyczny ciąg działań zaspokajających naturalną ciekawość dziecka, dotyczącą środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego. Realizując zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym w regionie, skupiamy  uwagę na rozbudzaniu naturalnej wrażliwości dzieci poprzez kontakt z wytworami kultury, sztuki i techniki czy też obserwowanie zjawisk, procesów zachodzących w najbliższym otoczeniu .  Część zajęć realizowania jest przy zaangażowaniu rodziców (tj. zagadnienia bloku tematycznego związanego z rodziną dziecka, historia, tradycjami i obrzędami) a część poza murami przedszkola. W pracy                       z dziećmi należy wykorzystać zasoby środowiska lokalnego, poprzez współpracę                                                                    z ciekawymi ludźmi, instytucjami organizacjami społecznymi działającymi w mieście                                                              i najbliższej okolicy.

     Edukacja regionalna wprowadza dziecko w żywy , prawdziwy świat, pełen przeżyć, emocji , piękna, doświadczeń i odkryć. To świat kolorów, zapachów i dźwięków. Przewodnikiem jest nauczyciel przy udziale i wsparciu innych członków społeczności lokalnej. Ze zdobytych doświadczeń i  bodźców, dziecko  czerpie inspirację uruchamiając zmysły i wyobraźnię. I chociaż w młodszym wieku dziecko wielu spraw i zagadnień jeszcze nie rozumie, są one dla niego królem niezapomnianych  przeżyć. Radość,                              zachwyt, podziw, szacunek  to , to co pomaga w zbogacaniu wiedzy i wprowadzaniu                          w kulturę najbliższego środowiska. Ważne jest więc odwołanie się w procesie edukacji do wspólnoty miejsc, tradycji i historii. Albowiem pierwsze przeżycia i doświadczenia dziecięce, szczególnie o silnym zabarwieniu emocjonalnym, są najbardziej trwałe                        i pozostają na całe życie.  

     Program Wrocławska przygoda Jasia i Małgosi skierowany jest do dzieci przedszkolnych. Zawiera cele, treści, metody i formy zajęć oraz określa czas realizacji   i uczestników programu. Czas realizacji poszczególnych elementów programu wpisano             w cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

CELE PROGRAMU :

 • kształtowanie  poczucia przynależności do społeczności lokalnej;
 • kształtowanie postaw patriotycznych w kontekście kultury regionu;
 • kształtowanie postaw wobec dziedzictwa regionu i kultywowanie lokalnych obyczajów
 • kształtowanie postawy świadomego i kreatywnego uczestnika w życiu wspólnoty lokalnej
 • kształtowanie więzi emocjonalnych z „małą wrocławską ojczyzną”
 • poznawanie kultury regionu poprzez gromadzenie ciekawych opowieści związanych z Wrocławiem i   okolicą
 • budowanie pomostu między tradycją a nowoczesnością
 • Współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie realizacji treści edukacji regionalnej

 

UCZESTNICY:

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • nauczyciele
 • rodzice
 • partnerzy przedszkola
 • lokalne instytucje kultury

 

METODY:

 • metoda projektu
 • bezpośrednich doświadczeń
 • stawiania zadań do wykonania

 

FORMY:

 • zajęcia z ekspertem (przewodnik)
 • wycieczki edukacyjne po Wrocławiu i okolicy
 • quizy, konkursy, przeglądy, festiwale
 • kronika i gazetka regionalna w przedszkolu
 • współdziałanie pomiędzy placówkami

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:

-czas pobytu dziecka w przedszkolu

 

TREŚCI TEMATYCZNE:

1.   Moja rodzina.           

 1. Moje przedszkole w osiedlu.
 2. Patrzę na Wrocław - historia, herb, flaga, hejnał.
 3. Zabytki miasta.
 4. Parki Wrocławia.
 5. Instytucje kultury.

 

Ad.1 MOJA RODZINA –

Poznanie członków i struktury rodziny.

Historia i pochodzenie rodziny.

Tradycje i zwyczaje rodzinne.

 

OPIS DZIAŁANIA:

Kronika wydarzeń rodzinnych. Drzewo genealogiczne rodziny, mapa pochodzenia rodziny, kultywowanie tradycji rodzinnych (urodziny, święta itp.),

 

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW.

Dziecko:

- zna członków rodziny i przypisane im role,

- rozumie pojęcia; rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki, wujostwo,

 - zna i inicjuje zabawy rodzinne,

- chętnie podejmuje aktywność z rodzicami.

 

Ad. 2 MOJE PRZEDSZKOLE W OSIEDLU

OPIS DZIAŁANIA:

Nazwa przedszkola, specyfika  i jego miejsce w osiedlu. Tradycje i pracownicy przedszkola. Poznanie nazwy osiedla i jego miejsca na planie miasta. Przybliżenie dzieciom historii osiedla, zabytków i charakterystycznych miejsc.

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW.

Dziecko:

- zna adres, numer i nazwę przedszkola oraz swojej grupy,

- zna pracowników przedszkola i wie czym się zajmują,

- potrafi umiejscowić przedszkole w osiedlu, zna nazwę osiedla,

- rozpoznaje strategiczne punkty osiedla oraz ważne instytucje funkcjonujące
w środowisku.

 

Ad. 3 PATRZĘ NA WROCŁAW-HISTORIA, HERB, FLAGA, HEJNAŁ

OPIS DZIAŁANIA:

Nazwa i historia miasta, charakterystyczne cechy miasta,  prezydent, hejnał, herb i jego historia.  Miejsce miasta na mapie Polski. Miasto jako stolica Dolnego Śląska.

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW.

Dziecko :

-zna charakterystyczne cechy miasta,

- rozpoznaje herb i hejnał, wie co oznaczają,

-zna historię powstania miasta,

- wie jak nazywa się Prezydent miasta.

 

Ad. 4  ZABYTKI MIASTA i LEGENDY Z NIMI ZWIĄZANE

OPIS DZIAŁANIA:

Poznanie charakterystycznych zabytkowych budowli, pomników, legend.

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW:

Dziecko:

- zna stare zabytki miasta, starówka, Ostrów Tumski,

- zna charakterystyczne pomniki miasta,

- zna legendy miejskie.

 

Ad. 5 PARKI WROCŁAWIA

OPIS DZIAŁANIA:

Poznanie parków miejskich i charakterystycznych cech - drzewostanu, pomników przyrody, fontanna, ogród japoński, ogród zoologiczny. Parki jako miejsce wypoczynku i aktywności rodzinnej. Rzeki Wrocławia i najpiękniejsze /najstarsze mosty/

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW:

Dziecko:

- potrafi wymienić duże parki Wrocławia,

- zna nazwy ciekawych eksponatów przyrodniczych i pomników przyrody,

- zna nazwy i położenie mostów wrocławskich i nazwy rzek.

 

Ad. 6  INSTYTUCJE KULTURY

OPIS DZIAŁANIA:

Urząd Prezydenta, muzea, biblioteki miejskie, MEDIATEKA,  teatry, kina,  domy kultury, uniwersytet, opera, filharmonia

 

OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW.

DZIECKO:

- zna instytucje kultury,

- zna sposób wykorzystania dóbr kultury,

- potrafi właściwie zachować się w miejscach publicznych,

- rozmawia na temat przeżyć kulturalnych,

- podejmuje aktywność inicjowaną uczestnictwem w życiu kulturalnym.

 

 

EWALUACJA :

W  ewaluacji  uwzględnia się  opinie wychowanków , rodziców , nauczycieli , pracowników  przedszkola .

 

Sposoby  ewaluacji :

 

Þ       Analiza dokumentów – dziennik, plany grup, 

Þ       Arkusze  obserwacji,

Þ       Ankiety – kierowane do  rodziców , nauczycieli,

Þ       Ocena realizacji „Programu regionalnego” na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. 

                                                     

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

 

Projekt edukacyjny z regionalizmu

w ramach realizacji programu autorskie 

   ,,Wrocławska   przygoda  Jasia i Małgosi”

 

 

 

Patrzę na Wrocław

- historia miasta, herb, flaga, hejnał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia projektu

Tytuł : Patrzę na Wrocław - historia miasta, herb, flaga, hejnał

Data realizacji : czerwiec   2011 ( Dni Wrocławia)

Miejsce realizacji: Przedszkole Nr 102 we Wrocławiu. Grupy II-V

Cel ogólny : Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez 

                     zainteresowanie   miejscowością i regionem, w którym mieszkam.

Cele szczegółowe:

Dziecko wie, że :

- mieszka we Wrocławiu i jest Wrocławianinem

- Wrocław jest miastem historycznym

- Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska

-  jak wygląda herb Wrocławia i z ilu składa się części

Dziecko zna:

- historię powstania Wrocławia

- i rozpoznaje flagę, herb Wrocławia

- charakterystyczne cechy miasta(Rynek, Ratusz, prezydent, duża ilość ulic, sklepów instytucji itd.)

Dziecko potrafi:

- pokazać na ilustracjach elementy starego i nowoczesnego Wrocławia.

- dostrzega różnice w architekturze (stare i nowe budownictwo)

- pokazać na mapie Polski  miasto Wrocławia

- wymienić znanych mieszkańców Wrocławia

- podać charakterystyczne cech miasta

- znaleźć w mieście jego symbole ( herb, flagę, logo)

Rodzaje aktywności:  umysłowa,  ruchowa, plastyczna , muzyczna,

Formy ewaluacji: obserwacja dzieci,  prace i   wytwory plastyczne, karty pracy,

Przewidywany efekt: dziecko rozpoznaje i nazywa symbole swojego miasta.

 

Dzień  pierwszy :  Znam historię swojego miasta

Proponowane działania:

Dzieci młodsze

Dzieci starsze

- Opowieść n-lki o powstaniu Wrocławia

,,Od osady do miasta”- wizualizacja z wykorzystaniem dowolnych elementów.

- Zabawa ruchowa, dźwiękonaśladowcza ,,Podróżujemy po Wrocławiu” (pieszo, konno, samochodem, tramwajem,  rowerem)

-Przystanek ,,Ratusz „ – oglądanie ilustracji przedstawiającej najważniejszą budowlę w mieście – miejsce pracy Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza.

Dodatkowe zadania:

-kolorowanie starych kamieniczek,

- układanie z klocków ulic prowadzących do Ratusza

- kolorowanie kwiatków dla prezydenta Dudkiewicza

- Słuchanie legendy  o powstaniu Wrocławia (autor D.Kopeć, naucz. P-102) ,,Opowieść o Wrocławiu’.

- Rozmowa przy mapie lub ilustracji Wrocławia z lotu ptaka- ustalenie cech charakterystycznych dla miasta: Rynek, ratusz, ulice, domy i charakterystyczne budowle.

- Gra dydaktyczna ,,Dopasuj charakterystyczne dla miasta obrazki i umieść je na  konturze miasta”

- Zabawa ruchowa ze śpiewem ,,Autobusy, busy.. z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej

- Tworzenie w zespołach makiety wrocławskiego Rynku z wykorzystaniem różnorodnego materiału,

- słuchanie hejnału wrocławskiego

Dodatkowe zadania:

- lekcje muzealne

- wycieczka do Muzeum Archidiecezjalnego, historycznego, etnograficznego

- tworzenie ilustracji do wysłuchanej legendy

( wyeksponowanie prac na wystawie w holu przedszkola)

 

Dzień  drugi :  Jestem Wrocławianinem i  Dolnoślązakiem

Proponowane działania:

Dzieci młodsze

Dzieci starsze

- Słuchanie rymowanek o Wrocławiu –wprowadzenie pojęć: Wrocław,  Wrocławianin, Wrocławianka

- Zabawa ruchowa do piosenki ,,My Wrocławianie

- Ćwiczenia słownika ,,Nazwij ten obrazek

- Działania plastyczne do wyboru :

,,Wrocławianka i Wrocławianin” – kolorowanie postaci chłopca i dziewczynki.

- Plakat ,,My Wrocławianie we Wrocławiu”- naklejanie wyciętych postaci na przygotowany wcześniej na szarym papierze kontur Wrocławia z cechami miasta.

- Rozmowa przy mapie Polski ( umiejscowienie Wrocławia na mapie, zaznaczenie regionu dolny Śląsk i jego stolicy, porównanie stolicy Dolnego śląska ze stolicą Polski, globalne czytanie wyrazów: Wrocław, Dolny Śląsk, Odra, Warszawa i ich analiza słuchowa.

-Galeria ,Wielcy Wrocławianie” – poznajemy  Prezydenta miasta Dudkiewicza, kolarza Szurkowskiego, twórcę ,,Liściaków” i haftu wrocławskiego Cz. Rodziewicz.

-Zabawy przy piosence ,,My Wrocławianie”,

,,Autobusy, busy”, ,,Niebieskie tramwaje”

-Działania plastyczne do wyboru:

- album o Wrocławiu : Wrocław zabytkowy -  Wrocław współczesny

-Liściaki – sztuka regionalna

- Haft wrocławski w dziecięcej twórczości dziecięcej.

Dodatkowe zadania:

- utworzenie w sali kącika  książki autorstwa wrocławskich poetów: Cz. Rodziewicza, J.Urbanka, Nienartowicz,

 

Dzień  trzeci :  Znam i rozpoznaję herb Wrocławia

Proponowane działania:

Dzieci młodsze

Dzieci starsze

-Herb  w naszej sali – zapoznanie dzieci z wyglądem herbu Wrocławia (bez symboliki)- kolory, postacie

-spacer na pobliski przystanek tramwajowy, autobusowy- szukane herbu na miejskiej komunikacji

- Co to jest herb? -Wyjaśnienie słowa, zapoznanie z symboliką, kolorami ,postaciami umieszczonymi we      wrocławskim herbie.

- Kolorowanie herbu wg podanego wzoru

- Puzzle – Herbowa układanka

- W poszukiwaniu wrocławskiego Herbu - spacer do Rynku – szukanie po drodze herbu np. na środkach komunikacji miejskiej

 

Dodatkowe zadania:

- karta pracy ,,Rysujemy herb”

 

 

Dzień  czwarty :  Rozpoznaję flagę i logo Wrocławia

Proponowane działania:

 

Dzieci młodsze

Dzieci starsze

- Wrocławska flaga- omówienie przyniesionej do grupy flagi, kolory; kiedy i jak jej używamy.

- flaga – kolorowanie

-Spacer pobliskimi ulicami – wykorzystanie flagi do dekoracji ulic

- Zagadka ,,Kawałek żółto-czerwonego materiału powiewającego na wietrze- co to jest?

- Gdzie i kiedy można zobaczyć wywieszoną wrocławska  flagę ? ( w Rynku, na ulicach, na stadionie, uroczystości kościelne

- zestaw ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem wrocławskich chorągiewek

- Symboliczne logo Wrocławia – odczytywanie poszczególnych jego elementów, szukanie logo na tramwajowych biletach

- Rysowanie na małych kartkach papieru Logo

- Spacer ulicami Wrocławia – szukanie symboli Wrocławia:

Działania plastyczne do wyboru:

- wrocławska chorągiewka na drewnianym patyczku

- kolorowanie wrocławskiej flagi

 

Dzień  piąty :  Patrzę na Wrocław i już dużo widzę -  quizy i konkursy podsumowujące realizację projektu oraz zdobytą przez dzieci wiedzę.

Dzieci młodsze

Dzieci starsze

-zagadki obrazkowe : Co to jest? flaga, ratusz,

  herb

- rozpoznawanie wśród flag takiej samej flagi

( flagi wrocławskiej)

- kolorowanie flagi wrocławskiej wg wzoru

- Międzygrupowa zgaduj-zgadula ( przykładowe zadania):

- Rozwiązanie krzyżówki z hasłem WROCLAW

- układanie zdań ze słowem WROCŁAW

- Rozpoznawanie wśród kilku flag, flagi wrocławskiej

- układanie herbu Wrocławia z 5 części

 

 

 

Wystawa prac plastycznych podsumowująca projekt pt.

,, Symbole Wrocławia w twórczości plastycznej dzieci”.


 

 


Galerie

zajęcia edukacyjne w Muzeum Współczesnym

zajęcia edukacyjne w Muzeum Współczesnym

W Ratuszu Wrocławskim

W Ratuszu Wrocławskim

Zajęcia edukacyjne w ZOO

Zajęcia edukacyjne w ZOO

Zajęcia edukacyjune w Centrum Poznawczym Hali Stulecia

Zajęcia edukacyjune w Centrum Poznawczym Hali Stulecia

W Parku Staromiejskim

W Parku Staromiejskim

Na Festiwalu Wrocławskich Krasnali

Na Festiwalu Wrocławskich Krasnali