Przedszkole nr 102
we Wrocławiu

53-641 Wrocław

ul. Litomska 11

Tel: 71 798-67-49

sekretariat.p102@wroclawskaedukacja.pl

Raport końcowy kampanii profolaktycznej

 RAPORT  KOŃCOWY


Kampania profilaktyczna ,,Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chciec..." była realizaowana w przedszkolu w dniach od 18.09 - 22.09.2017r.

Głównym celem kampanii było kształtowanie postaw prozdrowotynch, utyrwalanie nawyków i przekazywana wiedzy w zakresie profilaktyki próchnicy zębów. Aby osiągnać cele założone w kampanii we wszystkich grupach wiekowych przez kolejne dni trwania kapanii dzieci podejmowały w przedszkolu i w domu różne dzialania związane z profolaktyką stomatologiczną. Były to między innymi: zajęcia edukacyjne, spotakanie ze stomatologiem, pokaz i nauka mycia zbów z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności, prace plastyczne, plakaty,zagadki , rymowanki, quiz wiedzy o zdrowych zębach, monitorowanie mycia zębów pod kontrolą osoby dorosłej.

Po zakończeniu kampanii ,,Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć... zespół d/s propmocji zdrowia ocenił jej skuteczność wykorzystując następujące narzędzia:

 • tablicę ewaluacyjną
 • ankietę dla rodziców
 • klalendarz monitoringu mycia zębów, pod nadzorem rodziców

W wyniku realizacji kampanii wszystkie dzieci nauczyczyly się pod nadzorem stomatologa prawidłowo myć zęby oraz uświadomiły sobie,że aby mycie zębów było skuteczne, musi być systematyczne i nadzorowane przez osobę dorosłą.  

Tablica ewaluacyjna miała na celu nie tylko ewaluację kampanii ale także pokazanie rodzicom jaką wiedzę i umiejętności zdobyły dzieci w wyniku przeprowadzonej kampanii oraz jekie były jej efekty. Podsumowanie tablicy pozwala wyciąhnąć nastepujący wniosek:

 •   Dzieci wiedzą i potrafią powiedzieć dorosłemu jak należy dbać o swoje  zęby.

Ankietę dla rodziców wypełniło 37 osób. Dla 98% ankietowanych kamania ,,Żeby zdrowe zęby mieć , trzeba tylko chcieć ..." spełniła ich oczekiwania. Podsumoanie ankiet pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków:

 •  Kampanie profilaktyki próchnicy zębów powinny być przeprowadzane w przedszkolu nie częściej niż 2x w roku.
 • Zdecydowana większość rodziców ma świadomość,że skuteczność samodzielnego mycia zębów przez dzieci jest większa i efektywniejsza, gdy dzieci myją zęby pod kontrolą dorosłego.
 • Jednym ze sposobów zapobiegania próchnicy u dzieci jest systematyczna kontrola zębów dzieci u stomoatologa - należałoby więcej miejsca w kamapanii poświęcić temu problemów.

 Kalendarz monitoringu mycia zębów został rozdany dzieciom w ostatnimdniu kampanii. Dzieci przez okres 2 tygodni myły  zęby rano i wieczorem w domu pod nadzorem rodziców a każde szczotkowanie zaznaczały w kalendarzu. Po dwóch tygodniach wypełnione kalendarze monitorowaia mycia zębów dzieci przyniosły do przesdzkola. Po zakończonej zabawie do przedszkola wróciły 43 wypełnione kalendarze. Podsumowanie kalendarzy monitorowania mycia zębów  pozwala sformułować następujące wnioski:

 • Kampania zachęciła dzieci do codziennego mycia zębów
 • Dzieci  myją zęby  pod nadzorem dorosłego.

Wnioski końcowe

 1. W przeprowadzonej kampanii profilaktycznej wszystkie dzieci doskonaliły umiejętności prawidłowego mycia zębów z zachowaniek kolenych etapów tej czynności.
 2. Rodzice wiedzą,że systematyczne mycie zębów i prawidłowe odżywianie zapobiegają próchnicy u dzieci, jednak zbyt mało uwagi przywiązują jeszcze do systematycznych wizyt kontrolnych u stomotologa, które też są przecież bardzo ważnym warunkiem zapobiegania próchnicy u dzieci.
NA GÓRĘ