Przedszkole nr 102
we Wrocławiu

53-641 Wrocław

ul. Litomska 11

Tel: 71 798-67-49

sekretariat.p102@wroclawskaedukacja.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 102we WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

I. Cele systemu oraz procedur

 

  1. Cele systemu i procedur:

a)    Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu.

b)   Wdrożenie zasad postępowania pracowników, rodziców i dzieci warunkujących wysoki poziom bezpieczeństwa.

c)    Usystematyzowanie zasad postępowania społeczności przedszkolnej.

d)   Zwiększenie kontroli nad spełnianiem obowiązków pracowników przedszkola, nauczycieli i rodziców.

        2. System oraz procedury dotyczą nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracyjno – obsługowych.

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

W razie zagrożenia:


Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 71 777 95 01
       71 777 95 02
       71 777 95 60

NA GÓRĘ